I ein periode der informasjon skal flytast over i nye system blir det linka litt til compilo og litt til gamalt intranett.

Håpar de finn fram!

Her kan du melde feil og manglar på sida.