1. premie Gåvekort kr 10 000          Kjersti Betten
  2. premie Gåvekort kr 5 000            Mona Seltveit
  3. premie Gåvekort kr 3 000            Birgit Stordrange
  4. premie Gåvekort kr 2 000            Sigrun Nordskog
  5. premie Gåvekort kr 1 500            Eva B. Lio
  6. premie Gåvekort kr 1 000            Liv B. Straume
  7. premie Gåvekort kr 1 000            Lise Skolås
  8. premie Gåvekort kr 500                Tore Hana
  9. premie Gåvekort kr 500                Gerd Kari Skaalen
  10. premie Gåvekort kr 500                Elin Erikstein

 

     Det var tilsaman 66 tilsette som leverte inn kortet.