På grunn av auka belastning på sentralbordet vil me minne om at alle tilsette skal bruke det interne oppslagsverket for telefonar internt.

Dette finn du på framsida av intranett og ser slik ut.

 

Interne nummer.PNG