Under hovudmenyen finn du ein boks som heiter manualar fagprogram, der kan du klikke på Elements og vil då få opp ein boks med Brukarrettleingar, under der finn du E-læring.

Det ligg og ein eigen boks med kursmanualar frå kursa me hadde med Sikri i januar i år.