• Vinje og Tokke kommunar inviterer sine tilsette til pensjonskurs på Tokke kommunehus fredag 20. mai.
  • Kurset er for tilsette født 1962 eller tidlegare, også innmelde i SPK. Berre dei som er innmelde i KLP kan få individuell rettleiing frå KLP.
  • Fellesmøte/info kl. 10.00 – 11.00
  • Frå 11.30 kan KLP hjelpe du som ikkje har ytingar frå tidlegare til å logge deg inn i «min side»
    • Ta med bank-ID og PC/nettbrett om du har det.

 

 

  • Individuell rettleiing:
    • individuell rettleiing kan gjevast til dei som har ytingar frå før. Meld frå ved påmelding.

Vel møtt til pensjonskurs med KLP!