Leiinga i kommunen har vedteke at intranett skal sikrast med personleg pålogging. Dette gjer at den tilsette blir automatisk innlogga på intranett når du er på arbeid, og nyttar ein kommunal datamaskin.

Om tilsett skal inn på intranett via ukjente maskiner, slik som private, mobilar og nettbrett, må den tilsette bruke sitt brukarnamn og passord som brukast på datanettet. Døme: ola.normann@demo.kommune.no og passord.
I tillegg må den tilsette nytte 2-faktor frå Microsoft Authenticator som er ein app kvar og ein må installere på sin mobil.Manual finn du her

Ved behov for hjelp, ha mobil og PC tilgjengeleg og kontakt VTDS support 99202519