Framgangsmåte ved innvolvering av kommunepsykolog

 

Venleg helsing

Henrik Eriksen

Psykolog

Interkommunal psykologteneste for Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord og Tokke

Telefon: (+47) 48 06 35 40

E-post: henrik.eriksen@seljord.kommune.no