Året 2020 har vore eit spesielt år for oss alle. Koronapandemien har gjort arbeidssituasjonen krevjande for mange. De har handtera situasjonen på ein framifrå måte.

Eg ynskjer å takke kvar og ein av dykk for den gode jobben de har gjort dette året. Håpar at alle får slappe godt av i joleferien. Det har de fortent!

Ynskjer dykk ei god jol og eit godt nytt år!

Finn Arne Askje

Konstituert rådmann