Compilo finn du under snarvegar på framsida av intranettet. Me jobbar heile tida med å få inn meir informasjon i Compilo.

Der er her du skal melde avvik og finne rutiner og prosedyrer for dei ulike einingane i kommunen.

Klikk deg inn allereie i dag og gjer deg kjent.