Då er det klart for oppstart av trimkortet att, måndag 31 august. Håpar så mange som råd vert med.

Kortet blir å finne på din arbeidsplass eller utskrift her.