Jubilantfest 2020[1].JPG

Ordførar Jarand Felland, Kirsti Romtveit, Ellen Heimdal, Ingrid Marthe Fehn Betten, Ingunn Landvik, Jan Gunnar Breivik og konst rådmann Finn Arne Askje.